Σπίτι > Ειδήσεις > Περιεχόμενο

Κατηγορία προϊόντων

Όταν το όπλο σημειακή με ηλεκτρική αντίσταση πληρούν ίνα λέιζερ μηχανή συγκόλλησης
Feb 22, 2016

Με την ανάπτυξη της αυτοκινητοβιομηχανίας, συγκόλλησης τόπου και λέιζερ απομακρυσμένης συγκόλλησης εφαρμογές και ήδη αρκετά ουσιαστική. Και οι δύο διαδικασίες έχουν τους πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. απομακρυσμένη συγκόλληση με λέιζερ, τα πλεονεκτήματα του μικρού κύκλου φορές, υψηλής απόδοσης της συγκόλλησης, και έχει το πλεονέκτημα των συγκολλήσεων λέιζερ? σε σύγκριση με λέιζερ συγκόλληση, τα κύρια χαρακτηριστικά του σημειακή με ηλεκτρική αντίσταση με σφιγκτήρα, χωρίς επιπλέον κόστος.

Ένα ζευγάρι: Τρεις μόνο συγκόλλησης μηχάνημα

Επόμενη: Όχι