Σπίτι > Ειδήσεις > Περιεχόμενο

Κατηγορία προϊόντων

Σύστημα συγκόλλησης σωληνωτών σωληνωτών σωληνωτών σωληνωτών σχισμών για όλες τις θέσεις
Nov 16, 2017

Στενή συγκόλληση με συγκόλληση αγωγού με τεμάχια στενού διακένου είναι μια μέθοδος που χρησιμοποιεί ταλάντευση τόξου για να φτάσει στο πλευρικό τοίχωμα συγκολλημένης χαλύβδινης πλάκας. Στη μέθοδο επίπεδης συγκόλλησης, προκειμένου να συγκολληθούν πλήρως και οι δύο πλευρές της εγκοπής σχήματος Ι, έτσι ώστε το τόξο να δείχνει προς τις πλευρές του τοιχώματος αυλάκωσης, χρησιμοποιώντας μια ποικιλία μεθόδων:


① στο σύρμα συγκόλλησης στην αυλάκωση, έτσι ώστε η μέθοδος συγκόλλησης καλώδιο συγκόλλησης

② για να κάνετε το σύρμα προς την κατεύθυνση της συγκόλλησης κάθετα προς τη μέθοδο της ταλάντευσης

③ μέθοδος περιστρεφόμενου σύρματος σχήματος συστροφής

④ μέθοδο συγκόλλησης με συρματοποιημένο σύρμα

⑤ χρησιμοποιώντας τη μέθοδο συγκόλλησης με συγκόλληση τόξου μεγάλης διαμέτρου.


Σύστημα συγκόλλησης σωληνωτών σωλήνων θερμής σύζευξης Στερεών καλωδίων με διάκενο στεγανότητας : Επιπλέον, για την συγκόλληση των σύνθετων αρμών χρησιμοποιείται μια μέθοδος συγκόλλησης με αέριο θωράκισης με φ (Ar) 30% φ (CO2) 70% ως προστατευτικό αέριο και ένα συμπαγές σύρμα ≥1,6 mm ειδικών σχημάτων. Στην μέθοδο εγκάρσιας συγκόλλησης, προκειμένου να αποτραπεί η ροή του τηγμένου μετάλλου στην αυλάκωση του Ι, η μέθοδος συγκόλλησης προβάλλεται ως εξής: χρησιμοποιώντας την περιοδική αλλαγή του ρεύματος συγκόλλησης, τη μέθοδο συγκόλλησης του σύρματος που αιωρείται ή διαιρεί την αυλάκωση στην άνω και κάτω στρώση και συνδυάζεται η μέθοδος συγκόλλησης 2 ειδών τρόπων. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η διείσδυση της αυλάκωσης, αναπτύσσονται μέθοδοι συγκόλλησης του κυλινδρικού σύρματος και του ρεύματος συγκόλλησης και η σύγχρονη αλλαγή της περιστροφής σύρματος στη μέθοδο συγκόλλησης του στενού διακένου στην κάθετη συγκόλληση.


Hot wire TIG welding - youbest welding 1.png